FITXA DE SOL·LICITUD TALLERS SOIB

Taller per a Formació Professional (4 hores)
*
*
*
*  MATÍ
 HORABAIXA MATÍ
 HORABAIXA MATÍ
 HORABAIXA MATÍ
 HORABAIXA MATÍ
 HORABAIXA
 SI  NO
 SI  NO