CursMercat deCentre educatiuNomAdreça de correuLogoDocumentació
2016-2017PALMACOL.LEGI AULA BALEAR S.COOP.AAR (ALUMNES AL RESCAT)aar@aulabalear.org· Acta de constitució
· Estatuts
2016-2017PALMACOL.LEGI AULA BALEAR S.COOP.ALUMNES SENSE LÍ­MITSasenselimits@aulabalear.org· Estatus ONG alumnes sense limits
2016-2017COL.LEGI LA SALLEPAL PIÑA DE ALUMNOS LASALIANOSpal-palma@lasallevp.es· Estatuts
· Acta
· Missió
2016-2017PALMACOL.LEGI MONTESIONNIGERNEEDSYOURHELPnigerneedsyourhelp@gmail.com· ESTATUTS
· ACTA FUNDACIONAL
· MISSIÓ, VISIÓ i VALORS
· LA JUNTA DIRECTIVA
2016-2017PALMACOL.LEGI NTRA SRA CONSOLACIÓ INDIOTERIAÍNDIA SOBRE RODESindiasobrerodes@gmail.com· Estatuts
2016-2017PALMACOL.LEGI NTRA SRA CONSOLACIÓN VIVEROAUCEN (ALUMNES UNITS CONTRA EL NOMA)aucenicape@gmail.com· Estatutos
2016-2017PALMACOL.LEGI NTRA SRA CONSOLACIÓN VIVEROSTOPNOMAstopnomaong@gmail.com· Estatuts
2016-2017PALMACOL.LEGI NTRA SRA CONSOLACIÓN VIVEROTHEVOICEOFNOMAthevoiceofnoma@gmail.com·
2016-2017PALMACOL.LEGI NTRA SRA CONSOLACIÓN VIVEROTODOS AYUDANDO A NIGER (TAN)tan17icape@gmail.com· Estatuts de TAN
2016-2017PALMACOL.LEGI PIUS XII32 PEL SAHARA32pelsahara@gmail.com· ESTATUTS
· ACTA DE CONSTITUCIÓ
2016-2017PALMACOL.LEGI PIUS XIIDestruint Fronteres destruint.fronteres@gmail.com· Acta de constitució
· Estatuts
2016-2017MANACORCOL.LEGI SANT ALFONSTots Som Haitítotssomhaiti@gmail.com· Estatuts de l'ONG
· Actat de Constitució
· Circular Mercat Solidari
2016-2017PALMACOL.LEGI SANT FRANCESCNOMESNOMAongnomesnoma@gmail.com· Estatuts
· Memoria
· Acta Constitucio
2016-2017PALMACOL.LEGI SANTA MAGDALENA SOFIAESTUDIANTS DEFENSORS DE LA JUSTÍ­CIAsms.edj@gmail.com· Estatuts EDJ
2016-2017PALMACOL·LEGI MANJÓNMATIÒPIAmatiopia2017@gmail.com· Acta Constitució Matiòpia
2016-2017EIVISSAIES ALGARBALL ARE ONEallareonemadagascar@gmail.com· Acta i estatuts ONG
2016-2017EIVISSAIES ALGARBMENCmadagaennuestrocora@gmail.com· Acta assemblea 1: Elecció junta directiva
· Acta assemblea 2: Comtabilitat
· Acta assemblea 3: Carnet de soci
· Permis venda ajuntament de Sant Antoni
· Batidos
· Fitxa producte
· Horario de venda en el dia del centre del institut
2016-2017EIVISSAIES BALÀFIABAMbambalafia@gmail.com·
·
·
2016-2017PALMAIES BINISSALEM OECNoecnong@gmail.com· les estatuts
· acta constitució
2016-2017PALMAIES BINISSALEM TOTS AMB NIGERtodosconniger@gmail.com· ESTATUTS ONG
·
2016-2017MANACORIES CAPDEPERAFEIM, ALUMNES SOLIDARISfeimiescapdepera@gmail.com· Ordre del dia, primera assamblea
· Visió , missió i valors
· Estatut de la ONG
· Acta
· Ordre del dia , de la segona assamblea
2016-2017MANACORIES DAMIÀ HUGUETITIAHitiah4esoifpb2@gmail.com· La visió
· els valors
· La missió
· estatuts ITIAH
· acta de constitució
· acta de constitució 2
2016-2017PALMAIES EMILI DARDERIG-IGUALTAT DE GENEREigualtat7genere@gmail.com· Acta de Constitució
· Acta de Constitució II
· Estatuts
2016-2017PALMAIES EMILI DARDERODAIodaiong14@gmail.com· acta de constitució
2016-2017PALMAIES EMILI DARDERTOTS AMB L INDIAtotsamblindia@gmail.com· Acta de constitucció
· estatuts
· estatuts 2
2016-2017PALMAIES EMILI DARDERUPSEupseemilidarder@gmail.com· Estatus upse
· acta constitucional
2016-2017PALMAIES FRANCESC DE BORJA MOLLANIBanibfbmoll@iesfbmoll.org·
·
2016-2017PALMAIES FRANCESC DE BORJA MOLLINDIA ON BIKEindiaonbikefbmoll@iesfbmoll.org· ESTATUTS
2016-2017PALMAIES FRANCESC DE BORJA MOLLÍNDIA SOBRE RODESindiasobreruedasfbmoll@iesfbmoll.org· Logo i Estatuts
· Logo India Sobre Ruedas
2016-2017PALMAIES LLUCMAJORHELP TO SAHARAhelptosahara@gmail.com·
·
2016-2017PALMAIES LLUCMAJORPELUQUER@S SIN FRONTERASpelusinfronteras@gmail.com· ACTA DE CONSTITUCIÓN
· ESTATUTOS
· LOGO
2016-2017PALMAIES LLUCMAJORWE LOVE SAHARAwelovesahara2016@gmail.com·
·
2016-2017EIVISSAIES MARC FERRERILLA x ILLAillaxillaformentera@gmail.com· Estatuts Illa x Illa
· Organigrama (integrants)
· Acta de constitució
· Càrrecs junta directiva
2016-2017MANACORIES PORTO CRISTO#NOMASNOMA#iesnomasnoma@gmail.com· Estatuts #nomasnoma#
· organigrama
2016-2017MANACORIES PORTO CRISTONIGER UNITnigerunit@gmail.com· Estatuts
· Acta fundacional
· Organigrama
· Polseres de la bicicletada
·
·
· Xerrada als nins de primària
· A l'ajuntament de Manacor. Permís per fer el mercat
2016-2017EIVISSAIES SA BLANCA DONAENDREHINA SEKOLYe.sekoly.2016.17@gmail.com· Misión ONG
2016-2017EIVISSAIES SANT AGUSTISOLIDARITZATS AMB MADAGASCARassociaciosam@gmail.com· ACTA DE CONSTITUCIÓ
· VALORS...
· ESTATUTS
2016-2017PALMAIES SANT MARÇALMANS AMB NÍGERempresarials2016@gmail.com· ACTA DE CONSTITUCIÓ MANS AMB NÍGER
· ESTATUTS MANS AMB NÍGER
2016-2017PALMAIES SANTA MARIANO + NOMAnomesnoma@gmail.com· Estatuts
· Acta constitucional
2016-2017PALMAIES SANTA MARIANO MÁSongnomas@gmail.com· ESTATUTS
· Acta de Constitució
2016-2017MANACORIES SANTANYIMEMongmem1617@gmail.com· ESTATUTS ONG MEM
· ACTA CONSTITUCIÓ ONG MEM
· LOGO ONG MEM