CursMercat deCentre educatiuNomAdreça de correuLogoDocumentació
2017-2018PALMACOL.LEGI AULA BALEAR S.COOP.DIP. DEFENSAM LA IGUALDAT I LA PAUdip@aulabalear.org· Estatuts de l'ONG
2017-2018PALMACOL.LEGI AULA BALEAR S.COOP.ROMPRE EL SILENCI res@aulabalear.org
2017-2018PALMACOL.LEGI CIDE S.COOPEUD ( ESTUDIANTES UNIDOS DODAGATA) ONGong.eud@gmail.com· ACTA DE CONSTITUCIÓ EUD-ONG
2017-2018PALMACOL.LEGI CIDE S.COOPMANS PER ANANTAPURmansperanantapurongcide@gmail.com· Estatuts
· Acta de Constitució
· CIF
2017-2018PALMACOL.LEGI JUAN DE LA CIERVAJUAN DE CONTRA EL NOMAjuandecontraelnoma@hotmail.com· Estatuts
2017-2018PALMACOL.LEGI LA PORCIUNCULAUN GRA D'APRENENTATGEungradaprenentatge@gmail.com· estatuts
· acta de constitucio
· logo
2017-2018PALMACOL.LEGI LA SALLE (INCA)COOPERACIÓ SENSE LíMITScooperaciosenselimits@gmail.com· Valors, visió i missió de CSL
· Estatuts CSL
2017-2018PALMACOL.LEGI LA SALLE (INCA)OLSA (ORGANITZACIÓ LA SALLE AJUDA)olsalasalleajuda@gmail.com
FORMAT D'IMATGE NO VÀLID!!
-- peg--
· Estatuts i Acta de Constitució
2017-2018PALMACOL.LEGI LA SALLE (INCA)UBEA (UNIóN BALEAR ESCOLAR DE AYUDA)ubeaong@lasallevp.es· MVV
· Acta de constitución
2017-2018PALMACOL.LEGI LA SALLE (PALMA)OPA (ORGANIZACIóN PARA AYUDAR)opaong@lasallevp.es· Estatutos
· Misión Visión Valores
2017-2018PALMACOL.LEGI LA SALLE (PALMA)PAM! (PMAR AYUDA AL MUNDO)pamong@lasallevp.es· Acta de constitución
· Misión Visión y Valor
2017-2018PALMACOL.LEGI MANJONDODAGATTA FOUNDATIONdodagattafoundation@gmail.com· ACTA CONSTITUCIÓ I ESTATUTS
2017-2018INCACOL.LEGI MONTESIONMENT SOLIDÀRIAmentsolidaria@gmail.com· ACTE DE CONSTITUCIÓ
2017-2018PALMACOL.LEGI NTRA SRA CONSOLACIÓ IIEDUKANAANedukanaan@consolacionindioteria.com· Estatuts
·
2017-2018PALMACOL.LEGI PIUS XIILLEONS AL DESERT lleonsaldesert@gmail.com
2017-2018PALMACOL.LEGI PIUS XIIPIUS AMB PAUpiusambpau@hotmail.com
2017-2018MANACORCOL.LEGI PURESA DE MAR͍AFRIENDIÒPIA ONGfriendiopia@gmail.com· Acta de constitució
· Estatuts
2017-2018PALMACOL.LEGI RAMON LLULLSTA MARIA PER AL MÓNongrllull@gmail.com· fitxa planificació activitat
· follets i capsa per Sant antoni
·
· Estatuts
· Acta de constitució
· Fotos xerrada amb els nins de 5º
·
·
·
·
· Fotos de la venta de coques
·
·
·
· Acta de proposta de activitats
· Càrrecs
· Cartell mercadet solidari
· Xerrada als nins d'ESO
·
·
· Acta de finançament de Sant Jordi
· Mercat solidari
·
2017-2018MANACORCOL.LEGI SANT ALFONS COOPERATIVA ES LLEDONERTOTS PER NÍGERtotsperniger@gmail.com
2017-2018PALMACOL.LEGI SANT FRANCESCMANS JUNTES PEL SÀHARAmansjuntespelsahara@gmail.com
FORMAT D'IMATGE NO VÀLID!!
-- peg--
· Logo
· Estatutos
· Acta de constitucion
2017-2018MENORCACOL.LEGI SANT FRANCESC DE SALES (CALOS)ABRAÇA SOMRIURESascalos@ciutadella.salesians.cat· Estatuts
· Missió, visió i valors
· Acta Constitucional
· Junta dicrectiva
· Pòster
· Tríptic Informatiu 1
· Tríptic Informatiu 2
· Document CIF
· Model Carnet
· ppt. Presentació ONGd
2017-2018PALMACOL.LEGI SANTA MAGDALENA SOFIACAM (COMPANYS AMB MADAGASCAR)cam@smsofia.net
2017-2018PALMACOL.LEGI SANTA MAGDALENA SOFIACOLAMAcolama@smsofia.net
FORMAT D'IMATGE NO VÀLID!!
-- peg--
· Acta fundacional i estatuts
2017-2018PALMACOL.LEGI SANTA MAGDALENA SOFIALLUITADORS CONTRA LA MALàRIAlcm@smsofia.net· ACTA
2017-2018PALMACOL.LEGI SANTA MAGDALENA SOFIANALM (No a la malària)nalm@smsofia.net· ACTA CONSTITUCIÓ_NALM
2017-2018PALMACOL.LEGI SANTA MAGDALENA SOFIASMS FORASAGANAsmsforasagana@smsofia.net· ESTATUTOS DE LA ASSOCIACIÓN SMS FORASAGANA
2017-2018EIVISSAIES ALGARBWE ARE INDIAweareindiaalgarb@gmail.com
2017-2018PALMAIES ANTONI MAURACAEC (CONFIAR PER AJUDAR A EDUCAR I CRÉIXER) caecmaura4@gmail.com· ESTATUTS
2017-2018EIVISSAIES BALÀFIAAEPS, AJUDA EXTERIOR PER SENEGALaepsbalafia@gmail.com
2017-2018MANACORIES CAPDEPERAASCEN (ASSOCIACIó SOLIDàRIA CONTRA EL NOMA) ong.iescapdepera@gmail.com· Acta
2017-2018MANACORIES DAMIÀ HUGUETNANU (Nosaltres Ajudam a Níger Units)nanu.iesdh@gmail.com
2017-2018MANACORIES DAMIÀ HUGUETNO MÉS NOMA nomasnoma2018@gmail.com· Estatuts
· Estatuts
· Acta
· Acta
· CIF
2017-2018PALMAIES EMILI DARDERFIGHT FOR NIGERfightforniger@gmail.com· ACTA DE CONSTITUCIÓ
2017-2018PALMAIES EMILI DARDERP.U.M.S.E.pumse2A@gmail.com· ACTA DE CONSTITUCIÓ
2017-2018PALMAIES EMILI DARDERSTOP NOMAstopnoma2bp@gmail.com· ESTATUTS "STOP NOMA"
· ACTA DE CONSTITUCIÓ
2017-2018PALMAIES EMILI DARDERUN ALTRE NÍGERunaltreniger@gmail.com· Acta de Constitució UAN (Un Altre Níger)
2017-2018MANACORIES FELANITXNIGER SENSE NOMAnigersensenoma@gmail.com
2017-2018MANACORIES FELANITXNO NIGER NO CRYnonigernocry@gmail.com
2017-2018PALMAIES FRANCESC DE BORJA MOLLUNIDOS PARA AYUDARunidosparaayudarsjes@gmail.com· Estatus
2017-2018EIVISSAIES ISIDOR MACABICHLOS COLORES NO TIENEN FRONTERASloscoloresnotienenfronteras@gmail.com· Estatuts
2017-2018MENORCAIES JOSEP MARIA QUADRADOMNK SOLIDÀRIAmnksolidaria@gmail.com
2017-2018PALMAIES LLUCMAJORELECTROINDIAelectroindiafpb@gmail.com
2017-2018PALMAIES LLUCMAJORINDIAPROJECTindiaprojectfpb@gmail.com· Acta de Constitució
2017-2018PALMAIES LLUCMAJORPELUQER@S EN ACCIóN peluenaccion@gmail.com· Peluquer@s en accion
· Estatuts
2017-2018EIVISSAIES MARC FERRERSENFORongsenfor@gmail.com
2017-2018MENORCAIES MARIA ÀNGELS CARDONAUAS (UNIÓ D'ALUMNES SOLIDARIS)unioalumnessolidaris@gmail.com· Missió, visió, valors
· CIF
2017-2018MENORCAIES PASQUAL CALBÓ I CALDÉSNEXITnexit.pasqualcalbo@gmail.com· Missió, visió i valors.
2017-2018MANACORIES PORTO CRISTOPCAI (PORTO CRISTO AJUDA INDIA)PCAIayuda18@gmail.com
2017-2018EIVISSAIES SA BLANCA DONAHEAL THE WORLDhealtheworldsbd2017@gmail.com· CIF ONG
2017-2018EIVISSAIES SA SERRAIBIZA SMILE FOR SENEGALibizasmileforsenegal@gmail.com· Recogida permiso de venta
2017-2018EIVISSAIES SA SERRAMAPS (MI AYUDA PARA SENEGAL)mapssaserra@gmail.com
2017-2018EIVISSAIES SANT AGUSTÍUPS (UNITS PER SENEGAL)unitspersenegal@gmail.com
2017-2018PALMAIES SANTA MARIAOVNI (ORGANITZACIO VERSUS NOMA INTERNACIONAL)ovniong2003@gmail.com· Acta Constitucional
2017-2018INCAIES SINEUISPE INSTITUT DE SINEU PER ETIòPIAispeinstitutsineuetiopia@gmail.com· Més logotips
· Estatuts
· Altres imatges
· Logotip IV
2017-2018xxxxxxxxxxxxxxxCOOPERATIVA PUNTO CERO
FALTA EL LOGO!