ICAPE és un projecte educatiu que impulsa els valors de la persona, les capacitats emprenedores i familiaritza els estudiants amb el concepte de responsabilitat social.

L’objectiu general d’ICAPE és aconseguir que els alumnes millorin la seva capacitat de: treballar en equip, prendre decisions, planificar, assumir responsabilitats, comunicar-se, etc. ICAPE és un programa dissenyat perquè els alumnes arribin a assolir les capacitats emprenedores de manera real, posant en pràctica el concepte d’aprendre fent.

ICAPE és un programa impulsat de manera conjunta per la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, que coordina l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI).

Els pilars dels programes que formen part d'Icape són:

- Conexió entre l'escola i l'entorn. Desenvolupament d'una experiència real.

- Metodologia basada en aprenentatge cooperatiu i en treball per projectes.

- Aprenentatge transversal i significatiu

- Contexte creatiu i lúdic

Els centres que vulguin dur a terme el projecte d’impuls a l’emprenedoria ICAPE el curs que ve ja poden enviar la sol·licitud de participació segons les instruccions que varen sortir publicades al BOIB de 22 de febrer. El ternimi finalitzarà el 31 de maig.

Podeu consultar les instruccions i sol·licitar la vostra participació  aquí.

 

 Cada etapa educativa disposa d’un programa:

 

 

 Joves Emprenedors Professionals (JEP) planteja als alumnes la creació i la gestió d’una empresa a partir d’una idea innovadora que han de desenvolupar durant tot el curs escolar. Així, passen per totes les etapes bàsiques de creació del negoci i anàlisi de l’entorn. A través d’un pla de màrqueting, defineixen el públic objectiu i, posteriorment, comercialitzen el producte o el servei. Finalment, realitzen un balanç dels resultats empresarials i se’n reparteixen els beneficis. Per tal de continuar amb la responsabilitat social, donen un mínim del 15% dels diners guanyats a una ONG.

Objectius

- Potenciar la capacitat emprenedora mitjançant la posada en pràctica de coneixements, habilitats i actituds.
- Connectar l’aprenentatge educatiu amb l’entorn real mitjançant la creació de l’empresa.
- Millorar les competències de lideratge, comunicació i motivació.
- Impulsar la capacitat de fer feina en equip a través del treball cooperatiu.

Destinataris

Alumnes de grau mitjà de Formació Professional.

Continguts:

- Planificació de l’empresa: elecció del projecte, gestió de projectes mitjançant la metodologia Kamban i constitució de l’empresa.
- Investigar el mercat i viabilitat del model de negoci.
- Validar l’empresa mitjançant la seva comercialització i la presentació pública del projecte.

Recursos

Curs de capacitació per al professorat. A més, en tot moment, tant professorat com alumnat compta amb material i ajuda a través de consultors i tutors externs, que els faran de guia durant tot el curs escolar.
Plataforma educativa
www.icape.es és la plataforma de referència per a professors i alumnes, alhora que ofereix tota la informació i les notícies sobre els projectes creats pels alumnes.

Calendari

JEP es desenvolupa durant un curs escolar, de setembre a abril.