Programa EME

Emprendre a la Meva Escola

 

Emprendre a la Meva Escola (EME) és un programa educatiu que desenvolupa de forma transversal les diferents àrees de coneixement del currículum d’Educació Primària. Basat en el treball per projectes i en l’aprenentatge cooperatiu, els alumnes creen i gestionen una cooperativa durant el curs escolar passant per les passes fonamentals de la posada en marxa d’un projecte: tria del nom, imatge, estatuts, equip directiu, grups de treball, creació i elaboració de productes. Els grups posen a la venda els productes al Mercadet d’emprenedors organitzat per l’IDI. Part dels beneficis aconseguits es destinaran a una activitat en grup i la resta es dona a una ONG.

Objectius

- Fomentar l’aprenentatge de les capacitats emprenedores dels alumnes.
- Adquirir i desenvolupar hàbits de comportament autònom.
- Adquirir els principis bàsics de la posada en funcionament d’un projecte.
- Conèixer les normes de funcionament de grups i desenvolupar hàbits de consciència emprenedora.

Destinataris

Alumnes de 4t, 5è i 6è d’Educació Primària.
Continguts:
- Creació d’una cooperativa passant per totes les etapes de formalització .
- Creació i elaboració de productes.
- Comercialització dels productes al Mercadet de l’emprenedor organitzat per l’IDI.

Recursos

Curs de capacitació per al professorat. A més, en tot moment, tant professorat com alumnat compta amb material i ajuda a través de consultors i tutors externs, que els faran de guia durant tot el curs escolar.
Plataforma educativa
www.icape.es és la plataforma de referència per a professors i alumnes, alhora que ofereix tota la informació i les notícies sobre els projectes creats pels alumnes.

Calendari

EME es desenvolupa durant un curs escolar, de setembre a juny. 

Pàgina carregada en 0.0241 segons. IDI versió 3.2.0-dev