Aquí teniu les presentacions de suport del programa:

Presentació
1.Planificar 
1.1- Creativitat i innovació
1.2.- Gestió de projectes. 
1.3. - Blog del projecte.
1.4.- Identitat corporativa   
1.5.-Constitució de l'empresa.
2.- Investigar.
2.1.- Client ideal.
2.2.- Model de negoci Introducció
2.3.-Làmina de Proposta de Valor.
2.4.-Competència i diferenciació.
2.5.Làmina de Model de Negoci.
3.-Màrqueting. 
4.- Presentació del projecte.
 
Resum de l'estructura del programa
Fitxa de tasca

 
Manual de la Plataforma

Material Treball cooperatiu

Bases metodològiques del treball cooperatiu

L'assemblea dins l'aula

Formació Treball cooperatiu