HAPPY SHOP

HAPPY SHOP

Som un grup de cinquè de l'escola Vora Mar de Can Picafort, ens hem engrescat en aquest projecte amb molta il.lusió . 

Diari

2019-12-03 09:35:31
Primeres sessions

PRIMERA SESSIÓ ( 1-10-19)

Hem presentat el projecte als alumnes i en grup cooperatiu hem decicdit el nom de l’empresa ( HAPPY SHOP) . S’ha explicat el que és l’equip directiu i les funcions d’aquest , per a la pròxima sessió es presentaran candidatures i es votaran als membres de l’equip directiu de Happy Shop .SEGONA SESSIÓ (8-10-19)

Ela alumnes presenten les seves candidatures i tots/es voten pels candidats que més els hi han agradat .

Presidenta : Neus GuaVicepresidenta: Aitana SteckSecretàri: Miguel Ángel SanzVicesecretari: Alicia Do RioTresorer: Joan Gabriel CapóVicetresorer: Silvia Serrano 
 

 Després entre tots vam començar a elaborar l’acta de constitució, cada nin la va escriure a un full i a continuació vam fer una posada en comú per fer la definitiva. La vam passar a ordinador i la vàrem signar tots. 

TERCERA SESSIÓ  (15-10-19)En aquesta sessió vam triar el logotip de la nostra cooperativa. Cada grup cooperatiu havia de dissenyar un logotip arribant tots a un acord. Després cada grup presentava el seu logotip i votavem el que més ens agradava de manera individual.Al final, aquest va ser l’elegit:

QUARTA SESSIÓ ( 22-10-19 / 29-1019 / 5-11-19 )Em aquestes sessions vam explicar el que eren els estatuts i vam crear els nostres mitjançant l’asamblea . Aquest va ser el resultat final : ESTATUTS DE L’EMPRESA “HAPPY SHOP”

Article 1: NomTota la classe hem decidit formar una cooperativa i hem elegit el nom per assemblea “ Happy Shop”.

Article 2: DomiciliLa nostra empresa està ubicada al CEIP Vora Mar  de Can Picafort. Carrer Bonavista nº93

Article 3: SocisLa nostra cooperativa esta formada per 22 socis/es.

Article 4: ObjectiuHappy Shop es dedicarà a fer productes a mà per vendre al mercat d’Inca.Article 5: Equip directiua )Presidenta: Neus Gual , vicepresidenta: Aitana SteckSón els màxims representants de l’empresab) Secretari: Miguel Angel Sanz, vicesecretaria: Alicia Do RioSón els encarregats de gestionar els documents de l’empresac) Tresorer: Joan Gabriel Capó, vicetresorer: Silvia SerranoSón les persones encarregades de gestionar els doblers de l’empresa

Article 6: CapitalCada soci/a ha d’aportar un capital de 5 euros

Article 7: Utilització dels doblersEl 30% es destinarà a una ONGEl 70% restant ho utilitzarem nosaltres per realitzar alguna activitat tots junts

Article 8: Dretsa)   Tots els socis/es tenen dret a recuperar els doblers aportats inicial ment.b)  Tots els socis/es tenen dret a participar a les activitats que es duguin a terme a l’empresa.c)   Tots els socis/es tenen dret a participar en les votacions que es facin a l’empresa.Article 9: Obligacions.a)   Tots els socis/es  han d’aportar el  mateix capital.b)  Tots els socis/es han de realitzar el treball proposat prèviament.c)   Tots els socis/es han d’acatar les decisions que s’han decidit a l’assemblea.

Article 10: Sancionsa)   El soci/a que no aporti el capital inicial no obtindrà el benefici finalb)  Si un soci/a mostra de manera reiterada falta d’interès, es podrà fer fora del projecte i haurà de realitzar tasques escolarsc)   Els membres de l’equip directiu que no facin les taques que han de fer, podran ser substituïts

AltresSi un soci/a que ha aportat el capital inicial se’n va d l’escola definitivament se li tornarà la meitat del que va aportar inicialment i no tindrà dret als beneficis .

CINQUENA SESSIÓ ( 12-11-19)Hem explicat el que és la fitxa de registre de cada soci/a mostrant exemples a la PDI. Després cada alumne ha elaborat la seva seguin el mateix tipus de disseny.

                                   NOM I LLINATGES: _________________________________EDAT: ____________________________________________ESTODIO A : _______________________________________ADREÇA: __________________________________________POBLACIÓ: ________________________________________ SISENA SESSIÓ ( 19-11-19)Hem creat el quadern d’equip per cada grup cooperatiu per poder avaluar la feina que feim i hem explicat com funciona.

SETENA SESSIÓ  (26-11-19)Hem creat un gmail amb el nom de la cooperativa i ens hem enregistrat a ICAPE gestió d’espai web .

 

 


Logotip de HAPPY SHOP
Centre educatiu: CEIP VORA MAR
Adreça: C/ BONA VISTA, 93
Alumnes: 22
Nivell educatiu: PRIMÀRIA
Correu electrònic de contacte: happyshop5c@gmail.com

HAPPY SHOP

Ho sento, però no he trobat cap fotografia del vostre mercat

HAPPY SHOP

HAPPY SHOP

Som un grup de cinquè de l'escola Vora Mar de Can Picafort, ens hem engrescat en aquest projecte amb molta il.lusió . 

Pàgina carregada en 0.0295 segons. IDI versió 3.2.0-dev