LLEONS SAHARAUIS

LLEONS SAHARAUIS

La nostra ONG pretén recaudar el màxim de doblers fent activitats, destinant els beneficis a l'Escola En Pau que dóna oportunitats als infants i joves estudiants saharauis per què siguin acollits per famílies de Mallorca i es puguin formar culturalment.

Documentació:

    De moment no s'han pujat documents !!

Diari

2019-12-03
Comissions

Comissions Dimarts 3 vàrem elegir les comissions de l'ONG i a quina voliem pertànyer cada un. Vàrem escollir les comissions de TIC, comunicacions/màrqueting i coordinació d'activitats.


2019-11-28
Eleccions

 Eleccions ONG Lleons Saharauis ? DIjous 28 vàrem fer les eleccions de la junta directiva. Alguns alumnes es varen presentar per als càrrecs directius i els altres votàrem de manera anònima als nostres representants. ?  


16-01-2020
Activitats

Activitats Avui ens hem organitzat i hem dedicat la classe per xerrar i decidir sobre les activitats que farem per recaudar doblers al llarg del curs. El pròxim dia demanarem permís per posar-les en pràctica. ?


09/01/2020

Avui la comissió TIC ha fet el document de la resta de les comissions. I hem ideat algunes activitats per recaudar doblers.


Logotip de LLEONS SAHARAUIS
Centre educatiu: CC PIUS XII
Adreça: C/ ARQUITECTE BENNÀSSAR, 33
Alumnes: 30
Nivell educatiu: PRIMÀRIA
Correu electrònic de contacte: lleonssaharauis@a.piusxii.es

LLEONS SAHARAUIS

LLEONS SAHARAUIS

La nostra ONG pretén recaudar el màxim de doblers fent activitats, destinant els beneficis a l'Escola En Pau que dóna oportunitats als infants i joves estudiants saharauis per què siguin acollits per famílies de Mallorca i es puguin formar culturalment.

Pàgina carregada en 1.1799 segons. IDI versió 3.2.0-dev