Programa JES

TRIPLE A

TRIPLE A

 


      La nostra ONG s'anomena TRIMPLE A ( Ajudant a Anantapur ). 


      Som alumnes de Formació Professional Bàsica de l'IES Llucmajor. 


      Hem format una ONG per ajudar en la construcció d'una escola a Anantapur. 


      Col.laboram amb Vicente Ferrer.

Diari

2020-12-01 12:42:36


Logotip de TRIPLE A
Centre educatiu: IES LLUCMAJOR
Adreça: C/ GRÀCIA, NÚM. 73
Alumnes: 12
Nivell educatiu:
Correu electrònic de contacte: IMPtripleA@gmail.com

TRIPLE A

Ho sento, però no he trobat cap fotografia del vostre mercat

TRIPLE A

TRIPLE A

 


      La nostra ONG s'anomena TRIMPLE A ( Ajudant a Anantapur ). 


      Som alumnes de Formació Professional Bàsica de l'IES Llucmajor. 


      Hem format una ONG per ajudar en la construcció d'una escola a Anantapur. 


      Col.laboram amb Vicente Ferrer.

Pàgina carregada en 0.0250 segons. IDI versió 3.2.0-dev