Programa EME

26 MENTS 52 MANS

26 MENTS 52 MANS

Diari

9-12-19
Explicar els prototips

La mestra ens va explicar què era un prototip, com ho havíem de fer i també la fitxa.


8-11-19
Redacció estatuts

Vàrem posar en comú les propostes de cada grup i vàrem redactar entre tots el document definitiu.


8-1-20
Recepció de prototips

Vàrem muntar l'exposició dels prototips que vàrem fer durant les vacances de Nadal.


7-11-19
Redacció estatuts

Per grups cooperatius vàrem començar a redactar els estatuts.


5-11-19
Votació Equip Directiu

Els candidats a cadascun dels càrrecs varen fer la seva presentació. Després vàrem fer una votació secreta de l'equip directiu. Va quedar constituït de la següent manera:Presidenta: Carlota Vives CanoSecretària: KhadijaTresorer: Albert Mascaró


5-02-20
Estudi de mercat

Gràfic de barres del recompte final amb l'ordinador.


4-02-20
Estudi de mercat

Amb l'ordinador vàrem fer el recompte final de vots.


31-01-20
Estudi de mercat

Gràfic de barres amb l'ordinador de les segones votacions.


30/10/2019
Acte de constitució

Vàrem redactar l'acta de constitució i la mestra mos va explicar què eren els estatuts.


30-01-20
Estudi de mercat

Recompte de vots amb l'ordinador.


29-02-20
Estudi de Mercat

Vàrem aprendre a fer la taula de freqüències amb l'ordinador.


28/10/2019
Xerrada

La mare de un alumne de la classe de 5é B, presidenta del col·legi de graduats socials de les Balears, ens va fer una xerrada sobre els documents necesaris per a formar una cooperativa: estatus, acta de constitució, CIF...  


28-01-20
Estudi de mercat

Taula de freqüències i gràfic de barres de les votacions de 4t.


27-11-19
Feines diverses

Vàrem aportar els doblers inicials i vàrem emplenar els carnets.


25/10/2019
Junta directiva

La mestra ens va explicar que era l'equip directiu i ens va dir que podíem presentar les candidatures.Varem acabar els logotips.


24/10/2019
Disseny del Logotip

Varem començar a dissenyar els logotips a la classe de plàstica. Cada un de nosaltres n'havia de fer un.


22/10/2019
Votacio del nom

A la votació vàrem decidir que la nostra Cooperativa tendria el nom de: 26ments52mans.  


22-01-20
Estudi de mercat

Vàrem fer la taula de freqüències i el gràfic de barres de les votacions de 5è.


21/10/2019
Constitució de la Cooperativa

La mestra ens va explicar la diferència entre un SA i una cooperativa. Després vàrem fer la votació i va sortir que formaríem una cooperativa.Cada un de nosaltres havia de pensar noms per a la cooperativa.


21-01-20
Votacions prorotips

Els alumnes de 4t i 6è i els mestres varen votar els prototips que més els agradaven.


20-11-19
Feines diverses

Vàrem fer diverses feines:- Organitzar el diari de la cooperativa.- Redactar i enviar l'acta de constitució de la cooperativa.- Decidir la data de pagament de l'aportació inicial de capital.- Elaborar el full de comptabilitat.- Dissenyar els carnets de socis.


16-01-20
Votacions 5è

Els companys de 5è B varen votar els prototips de la nostra cooperati a.


15-1-20
Visita tutora ICAPE

Ens va visitar una dona que mos va fer preguntes sobre la nostra cooperativa.


14-11-19
Votacions

Vàrem fer la votació del logotip i vàrem decidir quin percentatge destinarem a una ONG.


Logotip de 26 MENTS 52 MANS
Centre educatiu: CC SANT ALFONS
Adreça: C/ BARTOMEU AMENGUAL, S/N
Alumnes: 26
Nivell educatiu: PRIMÀRIA
Correu electrònic de contacte: 26ments52mans@lledoner.com

26 MENTS 52 MANS

26 MENTS 52 MANS

Pàgina carregada en 0.1317 segons. IDI versió 3.2.0-dev