Programa EME

HAPPY SHOP

HAPPY SHOP

Som un grup de cinquè de l'escola Vora Mar de Can Picafort, ens hem engrescat en aquest projecte amb molta il.lusió . 

Diari

2019-12-03 09:35:31
Primeres sessions

PRIMERA SESSIÓ ( 1-10-19)

Hem presentat el projecte als alumnes i en grup cooperatiu hem decicdit el nom de l’empresa ( HAPPY SHOP) . S’ha explicat el que és l’equip directiu i les funcions d’aquest , per a la pròxima sessió es presentaran candidatures i es votaran als membres de l’equip directiu de Happy Shop .SEGONA SESSIÓ (8-10-19)

Ela alumnes presenten les seves candidatures i tots/es voten pels candidats que més els hi han agradat .

Presidenta : Neus GuaVicepresidenta: Aitana SteckSecretàri: Miguel Ángel SanzVicesecretari: Alicia Do RioTresorer: Joan Gabriel CapóVicetresorer: Silvia Serrano 
 

 Després entre tots vam començar a elaborar l’acta de constitució, cada nin la va escriure a un full i a continuació vam fer una posada en comú per fer la definitiva. La vam passar a ordinador i la vàrem signar tots. 

TERCERA SESSIÓ  (15-10-19)En aquesta sessió vam triar el logotip de la nostra cooperativa. Cada grup cooperatiu havia de dissenyar un logotip arribant tots a un acord. Després cada grup presentava el seu logotip i votavem el que més ens agradava de manera individual.Al final, aquest va ser l’elegit:

QUARTA SESSIÓ ( 22-10-19 / 29-1019 / 5-11-19 )Em aquestes sessions vam explicar el que eren els estatuts i vam crear els nostres mitjançant l’asamblea . Aquest va ser el resultat final : ESTATUTS DE L’EMPRESA “HAPPY SHOP”

Article 1: NomTota la classe hem decidit formar una cooperativa i hem elegit el nom per assemblea “ Happy Shop”.

Article 2: DomiciliLa nostra empresa està ubicada al CEIP Vora Mar  de Can Picafort. Carrer Bonavista nº93

Article 3: SocisLa nostra cooperativa esta formada per 22 socis/es.

Article 4: ObjectiuHappy Shop es dedicarà a fer productes a mà per vendre al mercat d’Inca.Article 5: Equip directiua )Presidenta: Neus Gual , vicepresidenta: Aitana SteckSón els màxims representants de l’empresab) Secretari: Miguel Angel Sanz, vicesecretaria: Alicia Do RioSón els encarregats de gestionar els documents de l’empresac) Tresorer: Joan Gabriel Capó, vicetresorer: Silvia SerranoSón les persones encarregades de gestionar els doblers de l’empresa

Article 6: CapitalCada soci/a ha d’aportar un capital de 5 euros

Article 7: Utilització dels doblersEl 30% es destinarà a una ONGEl 70% restant ho utilitzarem nosaltres per realitzar alguna activitat tots junts

Article 8: Dretsa)   Tots els socis/es tenen dret a recuperar els doblers aportats inicial ment.b)  Tots els socis/es tenen dret a participar a les activitats que es duguin a terme a l’empresa.c)   Tots els socis/es tenen dret a participar en les votacions que es facin a l’empresa.Article 9: Obligacions.a)   Tots els socis/es  han d’aportar el  mateix capital.b)  Tots els socis/es han de realitzar el treball proposat prèviament.c)   Tots els socis/es han d’acatar les decisions que s’han decidit a l’assemblea.

Article 10: Sancionsa)   El soci/a que no aporti el capital inicial no obtindrà el benefici finalb)  Si un soci/a mostra de manera reiterada falta d’interès, es podrà fer fora del projecte i haurà de realitzar tasques escolarsc)   Els membres de l’equip directiu que no facin les taques que han de fer, podran ser substituïts

AltresSi un soci/a que ha aportat el capital inicial se’n va d l’escola definitivament se li tornarà la meitat del que va aportar inicialment i no tindrà dret als beneficis .

CINQUENA SESSIÓ ( 12-11-19)Hem explicat el que és la fitxa de registre de cada soci/a mostrant exemples a la PDI. Després cada alumne ha elaborat la seva seguin el mateix tipus de disseny.

                                   NOM I LLINATGES: _________________________________EDAT: ____________________________________________ESTODIO A : _______________________________________ADREÇA: __________________________________________POBLACIÓ: ________________________________________ SISENA SESSIÓ ( 19-11-19)Hem creat el quadern d’equip per cada grup cooperatiu per poder avaluar la feina que feim i hem explicat com funciona.

SETENA SESSIÓ  (26-11-19)Hem creat un gmail amb el nom de la cooperativa i ens hem enregistrat a ICAPE gestió d’espai web .

 

 


Logotip de HAPPY SHOP
Centre educatiu: CEIP VORA MAR
Adreça: C/ BONA VISTA, 93
Alumnes: 22
Nivell educatiu: PRIMÀRIA
Correu electrònic de contacte: happyshop5c@gmail.com

HAPPY SHOP

HAPPY SHOP

Som un grup de cinquè de l'escola Vora Mar de Can Picafort, ens hem engrescat en aquest projecte amb molta il.lusió . 

Pàgina carregada en 0.2343 segons. IDI versió 3.2.0-dev