Programa JES

E.L.A.R (ESCOLA LASALIANA AMB RUMBEK)

E.L.A.R (ESCOLA LASALIANA AMB RUMBEK)

 Junta directiva.


President: Mactar Diagne


Viseprecident: Dani Justo


Secretària: Maria Vallori


Tresorera: Isabel García i Marta Guinda


 


ESTATUTS


  ºSi un membre no participa a les activitats, sirà donat de baixa.
 • Si hi ha una votació d’activitat, en cas d’empat el vot del president valdrà doble.
 • En cas de la ausencia del president el vicepresident el sustituirà
 • Les funcions que quedin sense cobrir a causa de vacants a la Junta Directiva seràn assumits entre el reste de la Junta Directiva.
 • La associació es construeix per temps indefinit.
 • Les reunions serán convocades pel president, per iniciativa de la professora.
 • Els acords de les reunions se adoptarán per majoria simple de les persones presents.
 • El mandat de la Junta Directiva serà indefinit, poguént reelegir els membres indefinidament.
 • El president ha de complir i fer complir els acords de la Junta Directiva.ELS VALORS - LA VISIÓ - LA MISSIÓ


     


Quina és la visió de la nostra ONG?


La nostra visió es que els nins puguin tenir una educació digne per el dia de demà poder tenir una bona feina i per millorar el nivell de vida de les persones. Al invertir en educació des de petits, es fomenta l’escolaritat, es redueix la delinqüència i millora les aptituds. Ja que l’educació no domes es produeix a través de la paraula, també està present a totes les nostres accions, sentiments i actituds. Qualsevol experiència que tingui un efecte formatiu o en la forma que un pensa, sent o actua, pot considerar-se educativa. Amb una bona educació podran anar a qualsevol lloc i tractar amb qualsevol tipus de persones. El respecte es un dels pilars en els que s’ha de basar.

Quins seran els valors que us definiria com a ONG?
La nostra ONG vol ajudar a les persones mes empobrides donant el necessari per una vida normal, erradicant la pobresa i la fam, les desigualtats, etc. L’objectiu prioritari és satisfer les necessitats bàsiques de grups desfavorits mediant accions compromeses.


El nostre treball es centra en millorar les condicions de vida de las personas. Ens esforçam per conceder una atenció individualitzadaQuina és la missió de la nostra ONG?
-Com a organització, nosaltres treballam amb rigor i passió i contribuïm amb la nostra ajuda de manera significativa en la gent del 3r i 4t món i oferir una resposta al repte de la pobresa fent feina de forma coosionada amb l’objectiu de recaudar els doblers necessaris per poder crear l’escola a Rumbek.

Documentació:

  De moment no s'han pujat documents !!

Diari

2018-12-02


Logotip de E.L.A.R (ESCOLA LASALIANA AMB RUMBEK)
Centre educatiu: 7001472
Adreça: C/SES COVES, 61
Alumnes: Nines: 12 / Nins: 8
Nivell educatiu: 3eso
Correu electrònic de contacte: elarlasalle@gmail.com

E.L.A.R (ESCOLA LASALIANA AMB RUMBEK)

E.L.A.R (ESCOLA LASALIANA AMB RUMBEK)

 Junta directiva.


President: Mactar Diagne


Viseprecident: Dani Justo


Secretària: Maria Vallori


Tresorera: Isabel García i Marta Guinda


 


ESTATUTS


  ºSi un membre no participa a les activitats, sirà donat de baixa.
 • Si hi ha una votació d’activitat, en cas d’empat el vot del president valdrà doble.
 • En cas de la ausencia del president el vicepresident el sustituirà
 • Les funcions que quedin sense cobrir a causa de vacants a la Junta Directiva seràn assumits entre el reste de la Junta Directiva.
 • La associació es construeix per temps indefinit.
 • Les reunions serán convocades pel president, per iniciativa de la professora.
 • Els acords de les reunions se adoptarán per majoria simple de les persones presents.
 • El mandat de la Junta Directiva serà indefinit, poguént reelegir els membres indefinidament.
 • El president ha de complir i fer complir els acords de la Junta Directiva.ELS VALORS - LA VISIÓ - LA MISSIÓ


     


Quina és la visió de la nostra ONG?


La nostra visió es que els nins puguin tenir una educació digne per el dia de demà poder tenir una bona feina i per millorar el nivell de vida de les persones. Al invertir en educació des de petits, es fomenta l’escolaritat, es redueix la delinqüència i millora les aptituds. Ja que l’educació no domes es produeix a través de la paraula, també està present a totes les nostres accions, sentiments i actituds. Qualsevol experiència que tingui un efecte formatiu o en la forma que un pensa, sent o actua, pot considerar-se educativa. Amb una bona educació podran anar a qualsevol lloc i tractar amb qualsevol tipus de persones. El respecte es un dels pilars en els que s’ha de basar.

Quins seran els valors que us definiria com a ONG?
La nostra ONG vol ajudar a les persones mes empobrides donant el necessari per una vida normal, erradicant la pobresa i la fam, les desigualtats, etc. L’objectiu prioritari és satisfer les necessitats bàsiques de grups desfavorits mediant accions compromeses.


El nostre treball es centra en millorar les condicions de vida de las personas. Ens esforçam per conceder una atenció individualitzadaQuina és la missió de la nostra ONG?
-Com a organització, nosaltres treballam amb rigor i passió i contribuïm amb la nostra ajuda de manera significativa en la gent del 3r i 4t món i oferir una resposta al repte de la pobresa fent feina de forma coosionada amb l’objectiu de recaudar els doblers necessaris per poder crear l’escola a Rumbek.

Pàgina carregada en 0.0296 segons. IDI versió 3.2.0-dev