Programa JES

AKAMA4EVER

AKAMA4EVER

Diari

14/02/2020
ACTIVITAT SANT VALENTÍ

FITXA DE PLANIFICACIÓ ACTIVITAT.  Nom activitat: Taller Sant Valentí. Data de l’activitat: 14 de febrer de 2020. Responsable/s: Desi, Ainhoa, Lisha, Sabrina. Equip de treball: Desi, Ainhoa, Lisha, Sabrina. Recursos materials / instal·lacions: Cartolina, goma eva, tisores cola blanca, ferrament, pinzells pintura i purpurina.  Objectius genèric de l’activitat: Expressar les emocions mitjançant l’activitat. Objectius Específics: Recaptar diners. Activitats de promoció de l’activitat: Circulars. 


Logotip de AKAMA4EVER
Centre educatiu: CC MONTESION (POLLENÇA)
Adreça: C/ MONTI-SION, 35
Alumnes: 19
Nivell educatiu: ESO
Correu electrònic de contacte: akama4ever@gmail.com

AKAMA4EVER

AKAMA4EVER

Pàgina carregada en 0.0371 segons. IDI versió 3.2.0-dev