Presentació
COOPERATIVA MOON
Els alumnes de sisè A de Primària del col·legi Sant Francesc de Sales (Calós) hem creat una cooperativa anomenada "Moon" amb la finalitat de poder vendre diferents productes artesanals durant el curs escolar 2017 - 2018.
Documents
Plantilla fitxa soci/a (Cooperativa)
Plantilla fitxa soci/a (fillet/a)
Estatuts Cooperativa MOON
Resguard capital rebut
Acta Constitució cooperativa MOON
Model fitxa prototip
Diari
10/11/2017
Acta assemblea 1

ACTA ASSEMBLEA
Núm.

Data

Horari

 Lloc

1

10/11/17

9.50 - 10.40

Aula sisè A


 • Convocats (X assisteix)


Santi Bock Llopis

X

Sasha Marquès Mascaró

X

Meritxell Camps Ferez

X

Joan Marquès Pons

X

Lluc Coll Pons

X

Pere Melis Taltavull

X

Pau Faner Cortés

X

Dària Paez Aragones

X

Irene Fernández Casasnovas

X

Josep Ponciano Bueso

X

Jaume Gelabert Díaz

X

Abel Raña Aguilar

X

Bianca Noelia Gorghi

X

Carlos Andrés Rojas Vasquez

X

Maria Gornés Rodríguez

X

Francesc Sosa Català

X

Mari Àngels Jover Goñalons

X

Axel Suárez Cerdà

X


2. Ordre del dia.

 • Triar equip directiu.
 • Triar nom de l’empresa i el seu logotip.
 • Capital que aportarem a la cooperativa
 • A quina ONG van destinats els beneficis i el percentatge.

3. Desenvolupament.


 • Triar equip directiu.

Els que volien fer un d’aquests càrrecs han presentat la seva candidatura davant tots els socis de la cooperativa i les candidatures són:


President:

 • Pau (18 Vots a favor)

Secretari:

 • Pere (4 vots)
 • Sasha (9 vots)
 • Santi (2 vots)
 • Blanc (3 vots)

Tresorer:

 • Jaume ( 3 Vots)
 • Fransesc ( 1 Vots)
 • Josep ( 0 Vots)
 • Axel (4 Vots )
 • Irene ( 7 Vots)
 • Blanc ( 2 Vots)

Per majoria l’equip directiu queda format per:


 1. President --> Pau Faner Cortés
 2. Tresorer --> Irene Fernández Casasnovas
 3. Secretari --> Sasha Marquès Mascaró

També s'han triat els ajudants dels tres càrrecs anteriors:


 1. Vicepresident --> Axel Suárez Cerdà
 2. Vicetresorer --> Jaume Gelabert Díaz
 3. Vicesecretari --> Pere Melis Taltavull

 • Triar nom de l’empresa i el seu logotip

Els 18 socis de la nostra cooperativa han fet la seva proposta de nom d’empresa i el seu logotip. Finalment, els hem triat el logotip de la sòcia Irene Fernández Casasnovas


 • Capital que aportarem a la cooperativa

La cooperativa ha decidit aportar un capital inicial de 90€ i això fa que cada soci posi un capital de 5€. • A quina ONG van destinats els beneficis i el percentatge

Per majoria, la cooperetiva ha triat la ONG de: “Associació de malalts de parkinson de Menorca” o a la ONG “Mans Unides de Menorca” i donarem dels nostres beneficis el 20%

   
14/11/2017
Acta assemblea 2

ACTA ASSEMBLEA
Núm.

Data

Horari

 Lloc

2

14/11/17

12.00 - 13.00

Aula sisè A

 

 1. Convocats (X assisteix)

 

Santi Bock Llopis

X

Sasha Marquès Mascaró

X

Meritxell Camps Ferez

X

Joan Marquès Pons

X

Lluc Coll Pons

X

Pere Melis Taltavull

X

Pau Faner Cortés

X

Dària Paez Aragones

X

Irene Fernández Casasnovas

X

Josep Ponciano Bueso

X

Jaume Gelabert Díaz

X

Abel Raña Aguilar

X

Bianca Noelia Gorghi

X

Carlos Andrés Rojas Vasquez

X

Maria Gornés Rodríguez

X

Francesc Sosa Català

X

Mari Àngels Jover Goñalons

 

Axel Suárez Cerdà

X

 

2. Ordre del dia.

 • Realitzar i signar acta constitució cooperativa

 • Capital

 • Fer format fitxa soci cooperativa:

 • Demanar Abdó per correu que ens faci un correu electrònic per la cooperativa

 • Estatuts

3. Desenvolupament.

 

 • Realitzar i signar acta constitució cooperativa

El president explicarà i llegirà l’acta de constitució de la cooperativa. Per majoria acceptam l’acta i procedim a que tots els membres de la cooperativa la signin.

Na Mariangels  no ha pogut signar l’acta i ja el signarà a la pròxima assemblea.

 

 • Capital

Podran dur el Capital des de 15 de Novembre-15 de Desembre.

 

 • Fer format fitxa soci cooperativa

S’ha fet la proposta de fitxa de soci i queda aprovada. El nombre de registre de cada cooperativista serà segons el nombre de llistes dels alumnes. Hi hauran tres fitxes de registre. Una fitxa serà pel soci, una altra quedarà registrada i custodiada per la secretària i una altra quedarà registrada a l’ordenador.

 

 • Demanar Abdó per correu que ens faci un correu electrònic per la cooperativa

Després de fer la proposta de correu electrònic per n’Abdó farem ara mateix el correu electrònic per que n’Abdó ens el pugui fer lo abans possible.

 

 • Estatuts

 

S’anirà fent els estatuts durant aquestes setmanes.

 

17/11/2017
Acta assemblea 3

ACTA ASSEMBLEA
Núm.

Data

Horari

 Lloc

3

17/11/17

10.40 - 11.30

Aula sisè A

 

 1. Convocats (X assisteix)

 

Santi Bock Llopis

X

Sasha Marquès Mascaró

X

Meritxell Camps Ferez

X

Joan Marquès Pons

X

Lluc Coll Pons

X

Pere Melis Taltavull

X

Pau Faner Cortés

X

Dària Paez Aragones

X

Irene Fernández Casasnovas

X

Josep Ponciano Bueso

X

Jaume Gelabert Díaz

X

Abel Raña Aguilar

X

Bianca Noelia Gorghi

X

Carlos Andrés Rojas Vasquez

X

Maria Gornés Rodríguez

X

Francesc Sosa Català

X

Mari Àngels Jover Goñalons

X

Axel Suárez Cerdà

X

 

2. Ordre del dia.

 • Signatura de na Mª Àngels.

 • Carta agraïment per a n'Abdó.

 • Repassar doblers.

 • Repassar correu electrònic.

 • Fitxa de registre de soci.

 • Estatuts.

 • Icape

 

3. Desenvolupament.

 • Signatura de na Mª Àngels.

S’ha llegit l’acta de constitució i na Mª Àngels ha signat, per tant l’acta de constitució de la nostra cooperativa queda  realitzada.

 

 • Carta agraïment per a n'Abdó.

Es farà la pròxima setmana per manca de temps.

 

 • Repassar doblers.

5 socis de la cooperativa ja han pagat, per tant a la caixa hi ha 25 euros.

 

 • Repassar correu electrònic.

Es farà la pròxima setmana per manca de temps.

 

 • Fitxa de registre de soci.

Cada soci ha de dur el seu nombre de DNI per la fitxa de registre i també cal dur la foto de carnet el dia 20 de Novembre del 2017.

 

 • Estatuts.

Es farà la pròxima setmana per manca de temps.

 

 • Icape

 

Es farà la pròxima setmana per manca de temps.

 

20/11/2017
Acta assemblea 4

ACTA ASSEMBLEA
Núm.

Data

Horari

 Lloc

4

20/11/17

12.00 - 13.00

Aula sisè A

 

 1. Convocats (X assisteix)

 

Santi Bock Llopis

X

Sasha Marquès Mascaró

X

Meritxell Camps Ferez

 

Joan Marquès Pons

X

Lluc Coll Pons

X

Pere Melis Taltavull

X

Pau Faner Cortés

X

Dària Paez Aragones

X

Irene Fernández Casasnovas

X

Josep Ponciano Bueso

X

Jaume Gelabert Díaz

X

Abel Raña Aguilar

X

Bianca Noelia Gorghi

X

Carlos Andrés Rojas Vasquez

 

Maria Gornés Rodríguez

X

Francesc Sosa Català

X

Mari Àngels Jover Goñalons

X

Axel Suárez Cerdà

X

 

2. Ordre del dia.

 • Carta d'agraiment per a n'Abdó.

 • Repassar doblers.

 • Fitxa soci/a.

 

3. Desenvolupament.

 • Carta d'agraiment per a n'Abdó.

Preparam i enviam la carta per n’Abdó.

 

 • Repassar doblers.

N’Irene repassa  els euros de la cooperativa. Per ara han pagat 6 socis que això suposa una quantitat total de 30 euros.

 

 • Fitxa soci/a.

El dimecres 22 de novembre farem la nostra fitxa de soci. Hauran de dur el número de DNI i La foto de Carnet.19/01/2018
Acta assemblea 5


ACTA ASSEMBLEA
Núm.

Data

Horari

 Lloc

5

19/01/18

.00 - .00

Aula sisè A

 

 1. Convocats (X assisteix)

 

Santi Bock Llopis

X

Sasha Marquès Mascaró

X

Meritxell Camps Ferez

X

Joan Marquès Pons

X

Lluc Coll Pons

X

Pere Melis Taltavull

X

Pau Faner Cortés

X

Dària Paez Aragones

X

Irene Fernández Casasnovas

X

Josep Ponciano Bueso

X

Jaume Gelabert Díaz

X

Abel Raña Aguilar

 

Bianca Noelia Gorghi

X

Carlos Andrés Rojas Vasquez

X

Maria Gornés Rodríguez

X

Francesc Sosa Català

X

Mari Àngels Jover Goñalons

X

Axel Suárez Cerdà

X

 

2. Ordre del dia.

 • Triar 8 prototips

 

3. Desenvolupament.

 • Triar 8 prototips

 

Cada soci triarà 5 prototips i després ens quedarem amb els 8 més votats:Soci i producte

Vots

Soci i producte

Vots

Santi Bock Llopis

 • Antiestres

6

Sasha Marquès Mascaró

 • Collar de gota

14

Meritxell Camps Ferez

 • Espelma

3

Joan Marquès Pons

 • Decoració de la llar

2

Lluc Coll Pons

 • Bombes de bany

11

Pere Melis Taltavull

 • Posa gots/Estalvis

10

Pau Faner Cortés

 • Colònia de romaní

10

Dària Paez Aragones

 • Imant

0

Irene Fernández Casasnovas

 • Punt de llibre

12

Josep Ponciano Bueso

 • Polsera artesana

0

Jaume Gelabert Díaz

 • L’amagatall secret

2

Abel Raña Aguilar

 • Llibreta divertida

0

Bianca Noelia Gorghi

 • Llibreta

0

Carlos Andrés Rojas Vasquez

 • Joier

1

Maria Gornés Rodríguez

 • Polsera

1

Francesc Sosa Català

 • Trunyella

2

Mari Àngels Jover Goñalons

 • Polsera

0

Axel Suárez Cerdà

 • Pots redecorats

11

 

Els 8 productes guanyadors són:

 

 • Axel fusionat amb Joan i Meritxell

 • Pau

          Irene

 

 • Pere

 • Sasha

 • Santi

 • Lluc

 • Francesc

22/02/2018
Acta assemblea 6


ACTA ASSEMBLEA
Núm.

Data

Horari

 Lloc

6

22/02/18

13.00 - 14.00

Aula sisè A

 

 1. Convocats (X assisteix)

 

Santi Bock Llopis

X

Sasha Marquès Mascaró

X

Meritxell Camps Ferez

X

Joan Marquès Pons

X

Lluc Coll Pons

X

Pere Melis Taltavull

X

Pau Faner Cortés

X

Dària Paez Aragones

X

Irene Fernández Casasnovas

X

Josep Ponciano Bueso

X

Jaume Gelabert Díaz

X

Abel Raña Aguilar

X

Bianca Noelia Gorghi

X

Carlos Andrés Rojas Vasquez

X

Maria Gornés Rodríguez

X

Francesc Sosa Català

X

Mari Àngels Jover Goñalons

X

Axel Suárez Cerdà

X

 

2. Ordre del dia.

 • Acceptar proposta estudi mercat

 • Decidir preus productes

 

3. Desenvolupament.

 • Acceptar proposta estudi mercat

S’ha acceptat la proposta de l’enquesta de l’estudi de mercat

 

 • Decidir preus productes

Els preus finals són:

Antiestrés → 2,99 €

Punt de llibre → 1 € tres unitats

Posagots → 5,50 €

Colònia romaní → 2,30 €

Collaret de gota → 1,50 €

Bombes de bany → 2,50 €

Decoració de la llar → 2 €

 

Clauer → 2 €

 

Dades de Contacte
COL.LEGI SANT FRANCESC DE SALES (CALOS)
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Nines: 7 / Nins: 11