Presentació
MANS EN MARXA!
Hola, som els alumnes de 5è B de primària de la Cooperativa Es Lledoner. Nosaltres hem creat la cooperativa Mans en marxa! per crear productes artesans i vendre'ls al mercat de Manacor. Una part dels guanys els destinarem a una ONG i la resta dels doblers els destinarem a una activitat conjunta.
Documents
Acta de constitució
Estatuts1
Estatuts2
Memòria final
Diari
10/10/2017
Votació S.A vs Coop.
Varem votar entre societat anonima i coop i varem triar  la coop perque creiem que era la millor opcio per que aixi ens repertiem els doblers entre tothom i no domes s'ho quedava un.
24/10/2017
Presentacio candidatures

 Tota la gent que se va voler presentar va fer un cartell i va donar publicitat.Cadascun va fer un cartell diferent segons al que se presentaven i varen estar penjats durant una setmana a la classe.

23/10/2017
Presentacio candidatures

Tots els que volien presentar-se a ser tresorer,president o secretari feien un cartell segons el que volien ser i els cartells varen estar penjats a la classe durant unes setmanes.

24/10/2017
Votacions equip directiu.

Varem fer les votacions dels tresores,secretaris i els presidents.De presidenta va sortir n'Estela i bise presidenta n'Aroa,de secretaria na Carla i de bise secretaria na Marta i de tresorer en Xisco i de bise tresorer en Joan Andreu.

31/10/2017
Votacio capital

Despres de aver votat a l'equip directiu varem votar la capital.El mini 2€ i el mxim 5€.El que va sortir gonyador els 3€.

31/10/2017
02/11/2017
Disseny full registre capital.

El full de registre de capital es aon apntam totos el doblers que entren a la cooperativa i tots els qe surten.

10/04/2018
16/10/2017
Votar el nom.

Aquest dia varem vota el nom de la cooperativa.Cada un dels membres de la cooperativa va pensar un nom per la cooperativa.Despues varem fer una votacio secreta aon va sortir gonyador el nom de MANS EN MARXA.

02/11/2017
Disseny full registre compabilitat

El full de registre de compabilitat el varen fer els tresoresrs.Aquest full es aon apuntam tots els doblers que surten i que tornen a la coop.

02/11/2017
Acta constitucio de la cooperativa

L'acta de constituicio de la cooperativa que va a fer la coop. fos uns realitat.Cada membre de la cooperativa mans en marxa va fer un acte de constitucio en conjunt de tots els socis i d'aqui varem treure una sola. 

02/11/2017
Començam els estatuts

Cadascun dels membres de la cooperativa mans en marxa va redectar un estatut i mediant el vot varem quedar-mos amb un estatut.

08/11/2017
continuam redactant estatuts

i aci varam acaba els estatuts

10/11/2017
dissenyam logotips

cada miemra da mans an marxa varam disenia un logtip

22/11/2017
votació de logotips

varam bota amb urna i va guanyar el logoltip de n'Estela

27/05/2018
carnet soci
Quan varem fer els carnets es varem fer per grups despres varem decidir a ma alsada.
Un va quedar gonyador varem fer una proba amb una foto de carnet i apartir d'aqui varem fer tots els carnets  i el batle mos va donar les cordes que anaven penjades del coll.
15/11/2017
Estetuts

En els estatuts varem fer els drets i els deures

22/11/2017
Diseny carnet soci

Varem dur fotos i varem fer e paper per posar les fotos

22/11/2017
Soller solidari

va venir una senyora que ens va explicar a on donarien els doblers i que             farien amb els doblers i varem 

05/12/2017
demanam cif

Varem anar a demanar al batle el paper per porer anar a vendre.

14/12/2017
Emplanam carnet soci
El primer que varem fer va ser posar la foto,el logotip , el nom soci , nom de s'escola ,nom cooperativa, nom ciutat , edat i firma.Després varem plastificar i retallar , també varem posar el penjaroll.
12/12/2017
DIARI DE FEINA

Mos varen explicar com es feia es diari,i varem començar a ferlo. vxarem comensar a ferlo del 14/12/2017.

Ses secretaries mos varen cridar per fer el carnet de soci.

18/12/2017
Sessió de control

Várem controlar els productes que faltaven i las varem fer i després quant várem acabar de fer tots els productes várem comensar varem etiquetar. 

18/12/2017
Esposició de productes

Várem exposar els productes i várem posar els productes damunt una taula. 

 

18/12/2017
Diari
El diari la ser una cosa que varem començar dia 10/10/2017 i fins ara el tenim fins ara hem escrit moltes coses.
18/12/2017
Carnets

Els carenets es varen fer les secrataries varen posar els noms i els llinatges i despues les varen plastificar i li varen posar penjaroi .

11/01/2018
Precntacio de prototips

Els prototips quan els varem presentar i varem vota els de terser , els de sise i els mestres .

12/01/2018
Primera tria de prototips

Cuant heu varem  presentar varem gafar un fol i varem escriure els que mos agradaven més.Despres varen triar els dels oltres cursos.

12/01/2018
Recomte
Dades de Contacte
COL.LEGI SANT ALFONS COOPERATIVA ES LLEDONER
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Nines: 14 / Nins: 14