Presentació
ART DE 5è
Hola, nosaltres som alumnes de 5èA de la cooperativa d'ensenyament es Lledoner i hem decidit formar una cooperativa anomenada Art de cinquè. El nostre objectiu és fabricar productes artesans i anar a vendre'ls al mercat de Manacor. Hem decidit donar un 10% a una ONG i la resta invertir-ho en una activitat conjunta.
Documents
Acta de constitució
Estatuts 1
Estatuts 2
Memòria Cooperativa Art de cinquè
Diari
29/01/2018
ENS PREPARAM PER LA PRODUCCIÓ

En aquesta sessió cada grup tenia un prototip diferent, el varen analitzar per saber el material necessari i els cost aproximat.
Cada soci va anar a les tendes a cercar preus, i així saber quin era el més econòmic per la cooperativa.

10/10/2017
PRPROPOSTA DE NOMS PER LA COOPERATIVA

Els alumnes van proposar els següents noms per la cooperativa:

Agafa el teu somni

Ecofrenly

Flitses

Eco Felanitx

Art d 5è

Mans Feineres

Artesania Felanitx

Cooperativa Felanitx

Mans Unides

Team creative

Artx

Eco constructors

dream team

 

16/10/2017
VOTACIO DEL NOM PER LA COOPERATIVA

Aquesta sessió va començar amb la votació del nom per la cooperativa.I entre molts de noms els 28 socis varen decidir el nom: Art de 5è.

16/10/2017
EXPLICACIO DE L' EQUIP DIRECTIU

A continuació la mestra ens va explicar que per formar la cooperativa necessitavem un equip directiu i mes coses perque ens poguessin ajudar per fer cami amb la cooperativa. Aquest equip diectiu estaria format per: presidenta, vicepresident, secretari, ajudant de secretaria, tresoreria i ajudant de tresoreria.

16/10/2017
EXPLICACIÓ CAMPANYES PUBLICITARIES

I finalment aquesta sessió va acabar amb l'explicacio de les campanyes publicitaries perque els candidats poguesin aconseguir mes vots a favor.

23/10/2017
PRESENTACIO DE LES CANDIDETURES

Cada candidat va presentar la seva candidatura.

Cada candidat se va presentar per: president, secratari, tresorer.

Es varen presentar per president, quatre personas; per secratari, dues personas; i per tresorer, cinc persnes.

Varem fer un petit discurs per que els votesim.

24/10/2017
VOTACIONS EQIUP DIRECTIU

Primer varem apuntar tots els noms a la pissarra. Despres tots varem apuntar a un paper qui volien de secretari, de president i de tresorer.

Al final els vots varen ser:

PRESIDENCIA

Pau,6 vots

Paula Del Olmo,2 vots

Paula Gil,10 vots

Biel, 8 vots

 

SECRETERIA

Maria,10 vots

Aina,15 vots

 

TRESORERIA

Ayoub,2 vots

Cosme,10 vots

Francesc,2 vots

Samuel,4 vots

Laura,7 vots

 

I els guanyadors varen ser: na Paula Gil, presidenta; Aina, secretaria; i en Cosme, tresorer. Pero varen desidir que la presidenta , el tresorer i la secretaria tenguessin ajudants i varen sortir: en Biel, visepresident; na Maria , ajudant de secretaria ; i na Laura , ajudant de tresoreria. I aixo va ser el dia de les votacions de l'equip directiu.

 

31/10/2017
VOTACIO DEL CAPITAL
Es va dur a terme  la votacio del capital social per  la cooperativa: les propostes van ser 2€, 10 vots; 3€, 12 vots; 4€, 5 vots. La proposta guanyadora va ser 3€ per 12 vots.
31/10/2017
VOTACIO DEL TERMINI DE PAGAMENT

Es va sometre a votacio el termini de pagament d'art de cinque: el termin final va ser 8 a 10 de Novembre de 2017 a l'escola:cooperativa d'ensenyament es lledoner,Felanitx.

02/11/2017
DISENY DEL FULL DE REGISTRE

Varem crear un full de registre per saber que tothom pagava el capital acordada.

Varem crear un segon full per saber totes les entrades i sortides dels doblers,i saber en què es gastaven.

02/11/2017
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COOPERATIVA

Un full on varem apuntar  tota la informacio referent a la formacio de la cooperativa, varem firmar aquest full.

02/11/2017
REDACCIO DELS ESTATUTS

Varem crear un full d'estatuts on varem apuntar el nom de la cooperativa,la firma judirica,l'objecta social,els socis i despres tots el varem firmar.

08/11/2017
CONTINUACIÓ REDACCIÓ DELS ESTATUTS

Tots els grups cooperatius varem crear un full d'estatuts: drets, deures i sancions. Els portaveus dels grups es varen reunir a un lloc de l'aula i varen posar en comú les decisions de cada grup.

15/11/2017
FINAL REDACCIÓ DELS ESTATUTS

Cada portaveu de cada grup va dir els estatuts del seu grup mentres que la mestra els anava apuntant a la pissarra. Quan varem acabar de dir tots els estatus, tothom va tenir l'oportunidat de dir si volia camviar alguna cosa dels estatuts.  I per acabar els vàrem aprovar per assemblea.

10/11/2017
DISSENY LOGOTIP

A la classe de plastica el mestre ens va explicar com es fa un logotip. Despres els 28 alumnes  de la classe varen fer un logotip cada un d'ells. Es varen finalitzar en 3 dies. El guanyador per 11 vots a favor va ser el numero 20 fet per Biel Bennassar Mas.

15/11/2017
RELACIO DELS DRETS I DEURES
Per redactar els drets i els deures el primer que vàrem fer va ser redactar-los per grups cooperatius, despres els portaveus es varen reunir en un lloc de la classe i varen posar en comù els drets i deures.
Ho vàrem votar en assemblea.
08/03/2018
DEMANAM CIF

Després de penjar a la pàgina ICAPE els estatuts,acta de constitució i el logotip, automàticament ICAPE ens va enviar el CIF.

05/12/2017
DAMANAR CIF

Despres de que l'equip directiu penjas a la pagina ICAPE els estatuts, l'acta de constitucio i el logotip, varen sol·licitar el CIF.

05/12/2017
DEMANAM EL CIF

Despres de que l'equip directiu penjas a la pagina ICAPE els estuts, l'acta de constitució i el logotip,varem solissitar el CIF.

12/12/2017
ESCRIVIM EL DIARI

Per grups de feina escrivíem el diari de cada sessió que havíem fet d'EME, mes tard ho varem passar a l'ordinador i  varem penjar a la pagina WEB les sessions que teniem escrites, que varem seguir escrivint els dies 14/12/17 i 18/12/17.

14/12/2017
CONTINUAM EL DIARI

Continuam actualitzant el diari de la cooperativa.                             

14/12/2017
EMPLENAR EL CARNET DE SOCI

Les secretaries despres de que la mestra ens esplicas que haviem de dur una fotografia de carnet perque les secrataries anassin amplenat els carnets dels socis de la cooperativa amb les seves dades d'identificació.

18/12/2017
SESSIÓ DE CONTROL

A aquesta sessió va venir a visitar-nos na Laura, una encarregada de ICAPE, que ens va fer un control sobre la nostra cooperativa, per saber aixi si els passos que anavem fent al llarg dels dies eren correctes per la cooperativa.

18/12/2017
EXPLICACIÓ PROTOTIPS, DIARI I CARNETS

En aquesta sessió la mestra ens va explicar que per les vacances de Nadal havíem de dissenyar entre un i tres prototips per presentar-los a unes votacions, que servirien per saber els prototips que vendríem al marcat.

 Aquest mateixa sessió també varem seguir actualitzant el diari i emplenant els carnets dels socis.

18/12/2017
31/01/2018
CALCULAM PRESSUPOST
En aquesta sessió varem començar a calcular el pressupost.
 I seguim actualitzant el diari de la cooperativa.
01/02/2018
SUMAM EL PRESUPOST

En aquesta sessio varem sumar tot el capital per saber el presupost que teniam.

01/02/2018
SUMAM PRESSUPOST

En aquesta sessió varem sumar el pressupost dels prototips per saber aixi el cost que ens suposaria fer els prototips.

02/02/2018
VOTACIÓ: SUMAR CAPITAL, REDUIR PRODUCCIÓ O LES DUES COSES.

En aquesta sessió varem fer una votació perqué varem veure que ens faltava capital per començar la producció.

Les propostes de la votació eren: sumar capital, reduir la producció o fer les dues coses.

La dessisió dels sossis va ser de ampliar el capital inissial.

Despres de la dessisió varem fer unes segones votacions per saber el nobre de capital que sumariem al inissial.Les propostes eren de 1€ o 2€.

Despres del recompte la de dessisio va ser de aportar 1€.

09/02/2018
NOVA APORTACIÓ DE CAPITAL

En aquesta sessió varem aportar el nombre de capital que haviem decidit per votació(1€) per ampliar el capital inicial de la cooperativa.

12/02/2018
ACTUALITZAM LA CONTABILITAT

En aquesta seció els tresorers varen fer un recompte per saber el capital que teniem despres de l'aportació del capital.

13/02/2018
COMENÇAM LA PRODUCCIÓ

En aquesta sessió, per grups cooperatius varem començar la producció dels prototips que vendriem al mercat que es faria a Manacor.  

16/02/2018
CONTINUAM LA PRODUCCIÓ

En aquesta sessió varem continuar la producció.

19/02/2018
CONTINUAM LA PRODUCCIÓ

En aquesta seció varem continuar la producció.

21/02/2018
CONTINUAM LA PRODUCCIÓ

En aquesta seció varem continua amb la producció.

14/05/2018
08/05/2018
SEGUIM AMB L'EMBALATGE

En aquesta sessió varem seguir amb l'embalatge que utilitzariem el dia del mercat.

10/05/2018
FER INVENTARI I ACABAR BOSSES
14/05/2018
10/05/2018
FER INVENTARI I ACABAR BOSSES
15/05/2018
11/05/2018
VENTA!!!

En aquest dia varem anar a vendre al mercat d' ICAPE que es feia a Manacor.

 Primerament varem montar la paradeta que es trobava un gran passillo ple de paradetes

Per estar mes organitzats varem fotocopiar a un paper els torns que anaven per grups, que eren aquets:

GRUP 1: Macià, Biel, Álvaro, Francesc, Farah i Paula.

GRUP 2: Mohamed, Chaima, Paula, Irune, Bernat, Samuel i Aina.

GRUP 3: Fatima, Aya, Maria, Cosme, Houda, Lluc i Andrés.

GRUP 4: Weixang, Salma, Ayoub, Laura i Pau.

També els torns anaven per temps:

      10:00-10:37                                      10:37-11:17                                        11:17?

22/11/2017
VOTACIO LOGOTIP I DISSENY CARNET SOCIS
A la papereta de votacio varem escriure el numero del logotip que mes ens agradava. Va guanyar el número 20.

Aquest dia també vàrem començar el disseny del carnet de soci. Primer lo que varen fer va ser un disseny individual.

Aquest dia despres del pati ens va visitar n'Albane de la ONG Sóller Solidària.
27/11/2017
DISSENY CARNET SOCI

Cada alumne/a va dissenyar la seva proposta per el carnet de soci per a la cooperativa, que per grups vàrem elegir el que més ens agradava. I finalment els portaveus es varen reunir per elegir el carnet de soci definitiu.

11/01/2018
PRESENTACIÓ PROTOTIPS

En aquesta sessió els socis de la cooperativa varen presentar el seu diseny de la seva proposta pels prototips que es crearien a la cooperativa.

12/01/2018
PRIMER TRIA PROTOTIPS

En aquesta sessió va tenir lloc a la primera votació dels prototips: cada soci va tenir dret a votar 16 dels 32 prototips presentats .

El criteri principal era que cada prototip no tengues molt de cost per aixi poder-ne fabricar mes.

15/01/2018
RECOMPTE PRIMERES VOTACIONS

Aquest dia va tenir lloc  el recompte de les primeres votacions dels prototips. 

Cada soci tenia una fulla amb una graella per apuntar els vots  dels prototips .

24/01/2018
RECOMPTE RESULTATS AMB TAULA DE FRECUENCIES

En aquesta sessió varem fer el recompte de les votacions dels cursos: 3r, 6è i els professors. 

Per fer el recompte varem fer un gràfic de barres.
      

09/03/2018
CALCULAM PREU DE VENTA I SEGUIM LA PRODUCCIÓ

En aquesta seció varem seguir amb la producció i també varem calcular el preu de venta de cada prototip.

13/03/2018
CONTINUAM LA PRODUCCIÓ

En aquesta seció varen seguir amb la producció. 

20/03/2018
CALCULAM EL COST DELS PROTOTIPS I SEGUIM AMB LA PRODUCCIÒ

En aquesta sessiò varem calcular el cost de cada prototip i varem seguir la producció.

21/03/2018
SEGUIM LA PRODUCCIÓ

En aquesta seció varem seguir amb la producció.

26/03/2018
SEGUIM AMB LA PRODUCCIÓ

En aquesta seció varen seguir la producció.

25/04/2018
27/03/2018
SEGUIM AMB LA PRODUCCIÓ

En aquesta seció varem seuir amb la producció

28/03/2018
SEGUIM LA PRODUCCIÓ

En aquesta seció varem continuar la producció.

10/04/2018
CONTROL DE QUALITAT CALCULAR P.V.P. DISSENY ETIQUETA I COM SUBGECTAR-LA AL PRODUCTE

En aquesta sessió varem passar el control de qualitat de tots els prototips fabricats per la cooperativa, també varem calcula el preu de venta al public "P.V.P.".També varem disenyar la etiqueta per els protoips i varem trobar la manera per subgectar la etiqueta al producte.

11/04/2018
CONTROL QUALITAT CALCULAR P.V.P. ETIQUETATGE

En aquesta sessió varem fer el control de qualitat dels productes tambe varem calcular el preu de venta al public  i tambe l'etiquetatge .

13/04/2018
CONTROL QUALITAT CALCULAR P.V.P ETIQUETATJE

En aquesta sessió varem seguir amb el control de qualitat i la calculació  del preu de venta al públic també varem seguir amb l'etiquetatge.

16/04/2018
CONTROL QUALITAT,CALCULAR P.V.P. I ETIQUETATGE

En aquesta sessió varem seguir amb el control de qualitat també varem seguir calculant el preu de venta al soci  i l'etiquetatge dels productes.

18/04/2018
CONTROL DE QUALITAT,CALCULAR P.V.P. I ETIQUETATGE

En aquesta sessió varem seguir amb el control de qualitat,també varem seguir calculant el preu de venta al public i l'etiquetatge dels productes.

03/05/2018
25/04/2018
DIARI,ETIQUETATGE, BOSSES (EMBALATGE) I DECORACIÓ PARADETA

En aquesta sessió varem seguir amb el diari i amb l'etiquetatge dels productes,també varem disnyar unes bosses que ampleariem per embalar els productes a l'hora de vendrerlos i varem començar amb la decoració de la paradeta.

02/05/2018
DIARI,ETIQUETATGE,BOSSES(EMBALATGE)DECORACIÓ PARADETA

En aquesta sessió varem seguir amb el diari i amb l'etiquetatge, també varem disenyar l'abalatge per els prototips i varem seguir amb la dcoració de la paradeta.

07/05/2018
BOSSES I CARTA DE PREUS

En aquesta sessió vàrem continuar amb la fabricassió de bosses, també vàrem continuar la carta de preus.

03/05/2018
FOTOGRAFIA PROTOTIPS , DECORACIÓ TAULELL MANERA DE PENJAR LES ESTRELLES A LA PARADETA

En aquesta sessió varem fer las fotografias als prototips per la carta de ventes , tambévarem decorar un taulell per posar damunt la taula de la paradeta . Sens va ocorrer una manera de penjar ses estrellas , i varem decidir  que las penjariam amb clips .

04/05/2018
SIMULACRE MONTATGE DE LA PAREDA,PRAPARAM LA CAIXA PER TORNAR EL CANVI,PREU FLORS I LLISTAT DE PREUS

En aquesta sessió varem fer un simulacre del muntatge de la paradeta,també els tresorers varen preparar el canvia per quan anéssim a vendre i el llistat de preus. També varem rebaixar el preu de les flors de 2'50 a 1'50.

Dades de Contacte
COL.LEGI SANT ALFONS COOPERATIVA ES LLEDONER
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Nines: 15 / Nins: 13