Jornades motivacionals, impartides per consultors professionals, amb experiència pròpia en emprenedoria, on ensenyaran als alumnes diferents tècniques per plantejar projectes, com afrontar el repte de desenvolupar-los i els recursos públics a l'abast de l'emprenedor .
 
OBJECTIUS
 
 1. Fomentar l’esperit emprenedor
 2. Veure l’autoocupació com una opció a tenir en compte
 3. Exposar les nocions bàsiques del projecte empresarial
 4. Explicar els recursos a l’abast de l’emprenedor
 
 
PROGRAMA
 
 1. Què és emprendre?
 2. Beneficis de la autoocupació
 3. Tenc aptituds per emprendre?
 4. Quines barreres m’ho dificulten?
 5. De l’idea a l’oportunitat de negoci
 6. Eines per a la creació d’empreses
 7. Organismes i Institucions de les Illes Balears per al foment de l’autoocupació
 8. Exemples i casos d’èxit d’emprenedors